Scrisoare deschisă
(Data înregistrării: 19 februarie 2013)

Domnului Ministru al Culturii: Daniel-Constantin BARBU
Domnului Director al Secretariatului de Stat pentru Culte: Florinel Irinel FRUNZĂ

 
Am luat notă de includerea Studioului Horia Bernea din incinta Muzeului Țăranului Român în programul manifestărilor prilejuite de „Luna istoriei LGBT” (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali) organizată de Asociația Accept. În acest sens, în datele de 20 și 27 februarie a.c., aici sunt programate evenimente ce țin de propaganda homosexuală.

Muzeul Țăranului Român s-a constituit în 1990 ca un spațiu emblematic al spiritualității satului românesc. În curtea muzeului a fost adusă o biserică transilvăneană funcțională. Sala Moaște s-a constituit în jurul unei alte biserici de lemn ce a fost salvată de echipa lui Horia Bernea. În 1992 aici a fost adusă troița din centrul satului Burluș, „semnul veșniciei noastre” cum o numeau țăranii argeșeni, ridicată în memoria lui Tudor Vladimirescu. Mii de artefacte creștine au fost donate/achiziționate din satele românești și aduse în expozițiile acestui edificiu. 

Cum sublinia și Horia Bernea în discursul inaugural, ce a gândit inițiatorul său interbelic Tzigara Samurcaș s-a definitivat în noul muzeu: „Samurcaș cerea separarea obiectelor de cult creștine din Muzeul de antichități de idolii egipteni și inscripțiile greco-romane, ca și includerea grabnică a artei religioase în «muzeul neamului românesc». Imagina chiar o sală boltită în care să se ridice o catapeteasmă întocmai ca într-o biserica.” Această sală este astăzi realizată în parte, un paraclis sui-generis ce găzduiește una dintre cele mai impresionante colecții de iconografie românească.

În acest context, organizarea unor evenimente de propagandă homosexuală în incinta Muzeului Țăranului Român nu poate genera decât tulburare și conflicte, o ofensă la adresa credinței și tradiției creștine a românilor, profanarea patrimoniului creștin de aici.

De asemenea, vă aducem la cunoștință încălcarea gravă, prin organizarea unor astfel de evenimente, a statutului Muzeului Național al Țăranului Român, care la Art. 5 specifică: „Muzeul este organizat astfel încât să armonizeze activităţile unei instituţii muzeale cu acelea ale unui centru de cercetare etnologică”, iar la 
Art. 6, obiectul de activitate cuprinde: „cercetarea, prin metodele etnologiei, a culturii ţărăneşti trecute şi recente, protejarea patrimoniului muzeal; expunerea şi prezentarea, în expoziţia permanentă şi în expoziţii temporare, a patrimoniului pe care îl deţine” și alte activități ce țin de patrimoniul cultural național românesc. Promovarea de către Muzeu a unor evenimente de țin de Mișcarea LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali) conduce la încălcarea flagrantă a statutului, cu grave consecințe pentru imaginea instituției. Încălcarea statutului unei instituții publice aduce răspundere civilă, în funcție de gravitatea consecințelor.

Solicităm în acest sens o intervenție competentă din partea Ministerului Culturii și a Secretariatul de Stat pentru Culte astfel încât să fie evitată situația conflictuală apărută și să fie asigurată respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, consacrate de Constituţia României şi de Legea nr. 489/2006 privind respectul și libertatea religiilor. Nu dorim ca disprețul fundamental pentru spiritualitatea creștină, exercitat de regimul comunist timp de 50 de ani, să se perpetueze și astăzi.

Vă cerem sprijinul și intervenția instituțiilor dumneavoastră astfel încât instituțiile care conserva patrimoniul spiritual, ethosul creștin al acestui popor, să-și păstreze funcția pedagogică, fără să le fie deturnat acest bagaj simbolic implicit spre ideologii de moment care intră în contradicție flagrantă cu acestea. Între ethosul creștin și ideologiile minorităților sexuale este un conflict ce poate și trebuie evitat prin medierea organelor de stat cu putere executivă.

Ținând cont de aceste argumente, semnatarii acestei scrisori, în care dăm glas marii majorități a cetățenilor acestei țării, vă adresează rugămintea de a lua o decizie care să contribuie la pacea socială a societății românești, eminamente creștine. 

Cu toată considerația,

Semnează:

Asociația Basarabii – Preşedinte Eduard Dumitrache
Alianţa pentru Demnitate Naţională – Preşedinte Iulian Capsali
Asociaţia Pro Vita București – Preşedinte Bogdan Stanciu
Liga Studenților de la Universitatea Bucureşti
Alianţa Familiilor din România – Director Bogdan Mateciuc
Liga de Utilitate Publică – Preşedinte Rafael Udriște
Asociația Civică a Tinerilor Creştin Ortodocşi Români – Președinte Bogdan Ivan
Asociația Tinerii Creștin Ortodocși – Președinte Grama Horia
Asociaţia HRISDORIA – Preşedinte Augustin Câmpean Dorin
Asociația Tinerilor Ortodocși “Orthograffiti”- Președinte Miruna Ionescu
Revista”Orthograffiti”
Asociația Rost
Asociația Predania – Președinte Ion Gurgu
Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești din județul Alba – Preşedinte Petruța Pop
Asociaţia Meșterilor Populari din Moldova, Iaşi – Preşedinte Marcel Lutic
Asociaţia George Ogăraru pentru Cultură şi Sport – Vice Preşedinte Andreea Ogăraru
Fundaţia “Ion Gavrilă Ogoranu”
”Asociația pentru apărarea familiei și copilului”
Asociația ”Familia ortodoxă”
Asociația dascalilor din România
Asociația “Bucovina Profundă” – Suceava
Fundatia „Sfintii Martiri Brancoveni” – Suceava
Liga Distributistă Română “Ion Mihalache” – Preşedinte Ovidiu Hurduzeu
Asociația “Ortodoxia Tinerilor” – Preşedinte Claudiu Bălan
Fundația “Sfânta Irina”
Asociația “Prietenii de Familie”
Grupul Ioan Alexandru
Asociația ”Casa Gratis Pro Deo”
Asociația “Sfântul Daniil Sihastrul”
Fundația Creștină Părintele Arsenie Boca
Cercul studențesc “Floarea de Foc”
Revista “Foaie Națională”
Asociația “Copil dorit” – Președinte Simona Verman
Asociația “Triada”
Asociaţia Iniţiativa Creştin-Ecologistă – Preşedinte Ing. Gheorghe Cionoiu
Asociația ”Prietenii Sf. Efrem cel Nou” – Preşedinte Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu

Asociații ce ne-au trimis ulterior dorința de a se alătura în acest demers:

Asociatia pentru Cultura si Educatie “Sfantul Daniil Sihastrul” – Președinte Lucian Cornianu